В Україні В Польщі
Введіть свою електронну скриньку, та ми відправимо Вам цей файл
E-mail

Ми відправимо Вам цей файл на email

Представник і прокурент фірми в Польщі

Для підприємців, які починають вести свій бізнес у Польщі, доводиться знайомитися з новими правовими термінами. Це пов’язано, передусім, з існуванням у польській мові значної кількості слів, запозичених з латини. Такими, зокрема, є терміни «прокура» і «прокурент» («prokurent»).

Прокура – це особливий вид довіреності в Польщі, який надається підприємством (чи підприємцем) фізичній особі, і передбачає повне представництво фірми. Відповідно прокурентом визнається фізична особа-представник, якій фірма надала цю прокуру (довіреність).

За загальним правилом, представництво підприємства здійснює його керівник або правління.

Читайте про це детально в матеріалі: «Керівник підприємства в Польщі: що потрібно розуміти».

В свою чергу, індивідуальний підприємець представляє свої інтереси сам, як фізична особа.

Проте часто трапляються ситуації, коли для виконання тих чи інших дій від імені підприємства чи підприємця необхідно уповноважити іншу особу. Це може бути у випадку підписання договорів, протоколів, заяв, представництва фірми в переговорах з контрагентами, у відносинах з органами влади чи в судових процесах. Інколи керівник підприємства (чи сам підприємець) фізично не може бути присутнім у декількох місцях одночасно для виконання юридичних дій. В таких випадках потрібен представник.

Найпоширенішою формою для забезпечення представництва є довіреність. Керівник підприємства чи підприємець в Польщі оформлює довіреність представнику, де вказує перелік та зміст дій, які той може вчиняти від імені фірми. В залежності від виду вчинюваної юридичної дії, довіреність може бути простою письмовою (лише за підписом особи, яка уповноважує) або нотаріальною (засвідченою у нотаріуса).

Як правило, в довіреності потрібно чітко прописувати конкретні дії, на які уповноважено представника. Інакше контрагент чи орган влади, з якими взаємодіє представник, може вважати довіреність недостатньою підставою для представництва.

Тому довіреність є оптимальним варіантом або для разового представництва, або у випадку постійного здійснення представником однотипних дій в інтересах довірителя. Якщо ж потрібно забезпечити постійне представництво у різнопланових питаннях, то письмова довіреність не є найкращим варіантом, оскільки у кожному окремому випадку потрібно оформлювати іншу довіреність.

В таких ситуаціях клієнти часто просять в нас зробити для них якусь одну «загальну» чи «генеральну» письмову довіреність «на всі випадки життя». Однак такої можливості польським законом не передбачено.

Підприємство чи підприємець звичайно ж може надати представнику загальну довіреність (pełnomocnictwo ogólne) без деталізації повноважень. Однак така довіреність насправді буде достатньою лише для представництва з дуже обмеженого кола питань, що стосуються загального представництва. «Супер-довіреністю» для представництва фірми в Польщі є прокура. Проте її надання і застосування має свої особливості.

1. Призначення прокурента

Для того щоб призначити прокурента, правління підприємства оформлює відповідну ухвалу. В свою чергу, особа, яка стає прокурентом, має дати на це свою письмову згоду. На відміну від письмової довіреності, прокура вписується до реєстру товариства (KRS) чи індивідуального підприємця (CEIDG). Тому, після оформлення ухвали підприємства та згоди прокурента, документи слід надіслати відповідному реєстратору.

2. Повноваження прокурента

Прокурент має повний обсяг прав щодо представництва підприємства. Він може відкривати, закривати та використовувати банківські рахунки підприємства, виступати від імені підприємства перед контрагентами, органами влади та судами, підписувати від імені підприємства необхідні документи.

Прокурент лише не може сам підписувати угоди щодо продажу самого підприємства чи нерухомого майна підприємства. Для цього йому потрібно мати рішення загальних зборів. Обсяг повноважень прокурента визначається законом та не може коригуватися рішенням правління чи загальних зборів. Проте прокурента можна обмежити встановленням «спільної прокури», за якої він зобов’язаний буде підписувати документи лише спільно з іншим прокурентом чи членом правління.

3. Передання повноважень прокурента

Прокурент не може передати свої повноваження іншій особі, але може оформити довіреність від імені підприємства (підприємця).

4. Відповідальність прокурента

На відміну від правління компанії, яке несе додаткову відповідальність за діяльність та зобов’язаннями компанії, прокурент такого тягаря відповідальності не несе. Він відповідає за шкоду, заподіяну підприємству в статусі прокурента, та за порушення рамок повноважень встановленої прокури. Наприклад, коли прокурент порушує вимоги спільної прокури чи продовжує вчиняти дії по представництву підприємства після його відкликання.

5. Відкликання прокурента

Скасувати прокуру та відкликати прокурента може будь-який член правління за своїм рішенням. Для цього не потрібно якихось формальних підстав. При цьому правління має повідомити прокурента про його відкликання, а також зробити відповідне подання до реєстру KRS чи CEIDG про викреслення звідти інформації про прокурента.

Як бачимо, прокурент у польській фірмі – це особа з особливим статусом. Він наділяється широким колом повноважень по представництву підприємства: має доступ до банківського рахунку, а також право підписувати документи від імені фірми. При цьому прокурент не несе особливої відповідальності за свої дії. Відтак, наділяючи когось таким статусом, переконайтеся, чи довіряєте Ви цій особі.

Якщо ж для представництва компанії вистачить оформлення письмової довіреності – найкраще буде скористатися саме цим варіантом.

Повну інформацію про реєстрацію фірми в Польщі в 2023 році читайте за цим посиланням

У Вас залишилися запитання?

Телефонуйте: +38 (098) 275 57 33!

Розповімо про все детальніше!

Автор Михайло Романюк

06 Березня, 2023

Категорії:

Зв'яжіться з нами

Зв’яжіться з нами просто зараз