W Polsce Na Ukrainie
Wprowadź swój adres e-mail, a my wyślemy plik
E-mail

Wyślemy plik na twój adres e-mail

Zakładanie biznesu w Polsce

 • Planowanie biznesu w Polsce
 • Rejestracja przedsiębiorstwa w Polsce
 • Organizacja księgowości
 • Uzyskiwanie zezwoleń i licencji
 • Rejestracja znaku towarowego
 • Prawna obsługa inwestycji
Planowanie biznesu w Polsce

Jeśli planujecie Państwo założyć firmę na terenie Polski, jednak nie macie pewności, czy ta jurysdykcja będzie optymalną dla Państwa działalności, pomożemy Państwu zrozumieć zawiłości polskiego prawa, regulującego działalność biznesową, a mianowicie:

 • poinformujemy o cechachsystemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, określimy plusy i minusy pracy w tej jurysdykcji;
 • w razie potrzeby przeprowadzimy szczegółowe szkolenie dla Państwa lub Państwa pracowników, dotyczące specyfiki prowadzenia działalności biznesowej w Polsce;
 • przeprowadzimy analizę planu działalności w Polsce, określimy wymagania polskiego prawodawcy w wybranej przez Państwa dziedzinie, wskażemy prawne ryzyko realizacji w Polsce Państwa modelu biznesowego;
 • pomożemy oszacować wydatki na początkowych etapach założenia i uruchamiania biznesu w Polsce;
 • przygotujemy analizę porównawczą zasadniczych aspektów prowadzenia działalności biznesowej w Polsce i w innych jurysdykcjach zagranicznych.

W wyniku naszej współpracy z jednej strony uzyskacie Państwo wiedzę o ogólnych wymaganiach polskiego prawa gospodarczego, a z drugiej – specyfiki regulacji prawnych w odniesieniu do wybranej przez Państwa dziedziny działalności gospodarczej.

ZdobytawiedzapomożePaństwudowiedzieć się:

 • czy polska jurysdykcja będzie optymalną dla Państwa biznesu;
 • na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas rozpoczęcia pracy w Polsce;
 • jak optymalizować wydatki na początkowych etapach uruchamiania działalności w Polsce.

Jeśli z tych czy innych powodów, dojdziecie Państwo do wniosku, że dla Państwa biznesu odpowiednią będzie jurysdykcja innego kraju – pomożemy znaleźć i zorganizować pracę z odpowiednimi wykwalifikowanymi konsultantami. Zapewniamy jednak, że zdarza się to niezmiernie rzadko.

Rejestracja przedsiębiorstwa w Polsce

Jeśli zdecydowaliście się Państwo rozpocząć swój biznesna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jesteśmy gotowi Państwu pomóc, sprawnieprzeprowadzająckompleksową procedurę założenia firmy i jej przygotowania do rzeczywistego działania.

Dlaczegomy:

 • zapewnimy siedzibę dla rejestracji Państwa firmy, co jest konieczne dlauzyskania przez przedsiębiorstwo statusu płatnika VAT;
 • odpowiednio przygotujemy umowę założycielskąprzyszłej spółkii inne niezbędne dorejestracji dokumenty;
 • zorganizujemyprzeprowadzenie zebrania założycielskiego Państwa spółki u notariusza;
 • w razie potrzeby zapewnimy obecność na zebraniu założycielskimtłumacza przysięgłego (w przypadku, jeśli Państwolub Państwapartnerzynie posługują się językiem polskimw stopniu komunikatywnym);
 • w razie potrzeby zorganizujemy pełnomocnika wspólnikowi spółki, który z tych lubinnych powodów nie ma możliwości fizycznie stawić sięunotariusza;
 • udzielimy pomocy prawnej podczas założeniakonta bankowego firmy;
 • pomożemy zorganizować relacje z biurem rachunkowym;
 • pomożemywuzyskaniu przez firmęstatusu płatnika (VAT i VAT UE);
 • w razie potrzeby przeprowadzimy rejestrację firmy w urzędzie celnym (EORI).

Naszym głównym zadaniem w tej dziedzinie jest: ustalenieindywidualnychcech działalności przyszłejspółkii odzwierciedlenie ichw dokumentach założycielskich; przygotowaniecałej dokumentacji potrzebnej w celu rejestracji firmy,lub zmian w jej dokumentachzałożycielskich, zgodnie z wymogami prawapolskiego.

Organizacja księgowości

Z pomocą naszych zaufanych partnerów zapewnimy Państwa polskiej firmie odpowiednie prowadzenie księgowości. Naszym głównym zadaniem jest zorganizowanie i ułożenie Państwa pracy z księgowym w taki sposób, aby uniknąć powstania jakichkolwiek problemów prawnych. Ważne jest dla nas to, aby księgowość firmy polskiej była dla Państwa dostępna i zrozumiała.

Zalety współpracy z naszym księgowym:

 • Państwa pierwotna dokumentacja podatkowa znajduje się u księgowego, który jest odpowiedzialny za prawidłowość jej sporządzenia i kontaktuje się w tej sprawie z organami skarbowymi. Ewentualna kontrola podatkowa odbywa się nie w Państwa biurze, a w biurze rachunkowym;
 • nasi partnerzy ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonej księgowości, dodatkowo biuro posiada ubezpieczenie od działalności;
 • sprawiedliwa cena i sposób obliczenia wartości usług księgowych.

Ewentualne kierunki współpracy:

 • tworzenie i bieżące prowadzenie księgowości nowo powstałej firmy w Polsce;
 • przygotowanie, złożenie do organów skarbowych i rejestracja rocznych sprawozdań finansowych spółki;
 • przejęcie obowiązków księgowego polskiej firmy i poprawki błędów w rachunkowości, popełnionych w przeszłości;
 • zapewnienie udziału księgowego w kontaktach polskiej firmy z organami kontrolnymi.

Należy pamiętać, że w Polsce księgowy nie jest związany z miejscemrejestracji firmy – klienta. Niezależnie od tego, gdzie jestzarejestrowanapolska firma – zawsze możemy zapewnićodpowiednieprowadzenie jejksięgowości.

Uzyskiwanie zezwoleń i licencji

Jeżeli w celu prowadzenia działalności gospodarczej potrzebujecie Państwo uzyskać określone zezwolenia lub licencje – jesteśmy gotowi sporządzić i złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

W trakcie pracypomożemy Państwu:

 • ustalićlistę warunków licencji danego rodzaju działalności w Polsce;
 • przygotować i złożyć doodpowiednichorganówpaństwowych pełny pakiet dokumentów w celuuzyskania zezwolenia lub licencji;
 • w razie potrzebywprowadzić poprawkiwtreścijuż wydanych zezwoleń lub licencji.

Naszym priorytetem jest: przygotowanie dokumentów sprawnie i w całości, aby uzyskanie zezwolenia/licencjiodbyło się w maksymalnie krótkim czasie.

Rejestracja znaku towarowego

Jeśli planujecie Państwo rozpocząć biznes na terenie Polski lub już go prowadzicie – powinniście zadbać o ochronę swojego znaku towarowego (marki). Da to możliwość ubezpieczenia działalności przed niepożądanymii bezprawnymi działaniami konkurentów.

Możemy zapewnić rejestrację na terenie Polski i całej Unii Europejskiej Państwa marki (w sposób werbalny, graficzny, trójwymiarowy lub dźwiękowy).

Naszym głównym zadaniem jest optymalizacja Państwa wydatków na rejestrację znaku towarowego, zapewniając przy tym niezawodną ochronę prawną.

Wykonujemy:

 • rejestrację znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rejestracjęmarki towarowej i jej ochronę w całej Unii Europejskiej;
 • wprowadzenie zmiando polskiego lub europejskiego rejestru dotyczącegojuż zarejestrowanego znaku towarowego (zmiana właściciela, rodzajówdziałalności, na które rozprzestrzenia się ochronaprawna).
Prawna obsługa inwestycji

Jeśli chcecie Państwo inwestowaćna terenie Polski,pomożemy zrealizować ten plan w optymalny sposób. W najkrótszym możliwym czasie zapewnimy przygotowanie umów i innej dokumentacji, niezbędnejdlarealizacji projektu inwestycyjnego.

Pomagamy zrealizować:

 • zakup obiektów majątku ruchomego lub nieruchomościw Polsce;
 • kształtowaniekapitału zakładowego firmy polskiej przez środki pieniężne lub inneaktywa;
 • wkładśrodków własnych dobiznesuna terenie Polski;
 • zakup praw korporacyjnych innych przedsiębiorstw, itp.

Głównymnaszym zadaniem jest minimalizacjaryzyka dla firm-inwestorów i zapewnienie ochrony ich inwestycji.

Interesują Cię nasze usługi?
Zadzwoń do nas