W Polsce Na Ukrainie
Enter your email addrerss, and we will send file
E-mail

We will send file to your email

Kompleksowe rozwiązania

 • Działalność budowlana
 • Agencje pracy
 • Działalność produkcyjna
 • Zakres usług IT
 • Firmy handlowe
 • Transport
Działalność budowlana

Jeśli macie Państwo zamiar wykonywać działalność budowlaną na terenie Polski oferujemy Państwu kompleksowy pakiet rozwiązań.

Dla optymalnego i szybkiego rozpoczęcia działalności w Polsce zapewnimy:

 • założenie firmy o określonym profilu działalnościlub przekazanie Państwu od razu na własność gotowej do działania spółki;
 • pomoc w zatrudnieniu pracowników budowlanych;
 • uzyskanie zezwoleń na pracę dla pracowników-cudzoziemców (obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji itp.);
 • przygotowanie dokumentów wymaganych do dopuszczania pracowników na plac budowy (badania lekarskie, szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, itp);
 • analizę warunków umów na wykonanie robót budowlanych pod kątem zgodności z Państwa W razie potrzeby przygotujemy projekt umowy lub protokołu rozbieżności, weźmiemy udział w negocjacjach.

Główne zadania:

 • zapewnienieprawidłowości sporządzeniawszystkich dokumentów, aby prowadzeniePaństwa działalności odbywało się zgodnie z wymogami prawapolskiego;
 • zapewnienie bezpieczeństwa interesów Państwa firmy w relacjachz kontrahentem.
Agencje pracy

Jeśli macie Państwo zamiar założyć w Polsce agencję pracy – pomożemy Państwu zrealizować to zadanie sprawnie, bezpiecznie i w rozsądnej cenie. Nasze doświadczenie w branży agencji pracy w Polsce pozwala na ocenę ryzyka działalności jeszcze w początkowej fazie jej rozwoju.

W trakcie współpracy zapewniamy:

 • rejestracjęprzedsiębiorstwa z odpowiednimi postanowieniami dokumentów założycielskich;
 • uzyskanieprzez polską firmę licencji do działalności agencji pracy;
 • przygotowanie rocznych sprawozdań agencji pracy;
 • otrzymanieniezbędnych zezwoleń na pracę cudzoziemców (obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji i innych krajów);
 • poprawne sporządzeniedokumentów dla pracowników, przygotowanie niezbędnych umów o pracę;
 • przygotowanie umowy między Państwa polską agencją pracyi firmą-klientem (przygotowanie projektu umowy, analiza przepisów projektu zaproponowanegoprzez kontrahenta, udział w negocjacjach itp);
 • pomocprawnawtrakcieprocesu kierowania agencją pracy swoich pracowników do pracy na obiekcie firmy-klienta (badanie lekarskie dla pracowników, instruktażbezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowegoitp.).

Główne zadania podczas tworzenia agencji pracy:

 • stworzenieprzedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie organizacji działaniaagencji pracy;
 • uzyskanielicencjipotrzebnej dla danego rodzaju usługagencji pracy;
 • przygotowanieprzykładowegopakietudokumentacji, z którym nowo powstałaagencja pracy będziew stanie samodzielnie prowadzić działalność.
Działalność produkcyjna

Jeśli rozważacie Państwomożliwość rozpoczęcia produkcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jesteśmy w stanie pomóc Państwu przygotowaćwymaganedokumenty i zrealizować przewidziane prawem proceduryformalne.

W trakcieswojejpraktyki nasi prawnicy mieli okazję świadczyć pomoc prawną wielu firmomprodukcyjnym od momentu ichzałożenia poprzez organizację produkcji aż dosprzedaży gotowychproduktów.

Oferujemy:

 • zakładanie firm ukierunkowanych na produkcję określonego towaru;
 • określanie wymagań prawa polskiego w zakresie organizacji i prowadzenia danego rodzaju działalności produkcyjnej;
 • pomoc w uzyskaniupraw do nieruchomości lubgotowegolokaluużytkowego(nabycie na własność,wynajem i inne);
 • pomocprawnąpodczasprocesu nabyciaurządzeńprodukcyjnych(zakup, wynajem, leasing, wniesieniedo kapitału statutowego, import itp.);
 • pomoc przy zatrudnianiu pracowników specjalności produkcyjnych, w tym cudzoziemców (pozwolenia na pracę, umowy o pracę, opisy stanowisk, organizacja prowadzeniabadania lekarskiego dla pracowników, instruktażbezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowegoitp.);
 • pomoc prawną podczasprocesu zakupu surowcówi sprzedaży gotowych produktów (umowy kupna-sprzedaży, dostawy, transportu,operacji eksportowo-importowych itp.).

Główne zadania:

 • ewidencja wszystkich wymagań prawa polskiego w zakresie tworzenia i uruchomienia obiektu produkcyjnego;
 • poprawna organizacja procesu produkcyjnego, w szczególności organizacja bezpiecznej i zgodnej z przepisami pracy pracowników produkcyjnych.
Zakres usług IT

Jeśli dla organizacji swojej pracy (lub części procesów operacyjnych), zamierzacie Państwo skorzystać z jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej – pomożemy zrealizować taki proces.

Oferujemy:

 • zakładanie spółek informatycznych (lub jednoosobowych działalności gospodarczych) w Polsce i w innych jurysdykcjach zagranicznych;
 • rejestrację znaków towarowych na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej;
 • należne przygotowanie relacji z pracownikami i freelancerami;
 • optymalizację obciążeń podatkowych;
 • sporządzenie umów o wykonywaniu prac i świadczeniu usług w zakresie IT, ochronyinformacji poufnych(Non-Disclosure Agreement), o zakazie konkurencji (Non-Compete Agreement) itp.

Naszym głównym zadaniem jest jak najbardziej efektywna optymalizacjaPaństwa działalności w ramach polskiej jurysdykcji prawnej.

Firmy handlowe

Jeśli kierunkiem Państwa działalności w Polsce jest handel, możemy oferować szereg rozwiązań niezbędnych do szybkiego rozpoczęcia przez Państwo działalności handlowej.

 Zapewniamy:

 • założenie spółki handlowej;
 • uzyskanie odpowiedniego statusu płatnika VAT;
 • rejestrację spółki w Urzędzie celnym(EORI);
 • określenie warunków, wymaganych przez prawopolskie, w zakresie eksportu/importu Państwa towarów;
 • przygotowanie całej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji eksportowo-importowych (opracowanie umów, sporządzenie specyfikacji towarów,Packing List,faktur vat,deklaracji);
 • pomoc w uzyskaniu certyfikacji produkcji, podlegającejeksportowi/importowi;
 • organizację obsługi przez brokera celnego;
 • kontrolę przeprowadzeniaoperacji odprawy celnej towaru;
 • doradztwo w kwestiach bieżących, wynikających w czasieprowadzenia operacji handlowych.

Nasze główne zadania:

 • poprawne założeniefirmyhandlowej;
 • pomocfirmiehandlowejwdostosowaniueksportu/importutowarówdo wymogóworganów kontrolujących.
Transport

Jeśli pragniecie Państwo rozwinąć na terenie UE działalność przewozową, organizować przewozy pasażerskie, lub zająć się działalnością spedycyjną w Europie – założenie odpowiedniej firmy na terenie Polski jest optymalnym rozwiązaniem. My z kolei pomożemy Państwu załatwić wszystkie niezbędne formalności z tym związane.

Zapewniamy:

 • założenie spółki transportowej;
 • przygotowanieprocesu zakupu pojazdów (kupno-sprzedaż, leasing);
 • pomoc w uzyskaniu licencji na wykonywanie przewozów pasażerów, towarów lub działalności spedycyjnej;
 • przygotowanie niezbędnych umów;
 • przygotowanie docelowego układu tras potrzebnego do wykonywania przewozu osób w międzynarodowej komunikacji transportowej;
 • windykację zadłużeńod kontrahentów i firm ubezpieczeniowych.

W razie potrzeby możemy pomóc Państwu w kontakciez osobami posiadającymi odpowiednie certyfikaty kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, a także zorganizować profesjonalną obsługętechnicznej działalności transportowej.

Interesują Cię nasze usługi?

Zadzwoń do nas